Hvordan er det vi behandler vores natur, gør vi nok for at bevare den?

Resterne fra af en valgplakat.

 


 SIdste nyt er indslag om enlige bier

visRespekt.dk er oprettet fordi vi alle sammen mangler at vise respekt overfor hinanden, overfor myndig-hederne, og myndighederne (lovgiverne) mangler mange gange at vise respekt overfor den enkelte borger. Vi mangler at vise respekt i trafikken og overholde de regler (færdselsregler), som vi alle bør følge. Kommunerne mangler i deres iver for at spare, at vise respekt overfor de ælder borgere, bl.a. når det gælder hjemmepejen. Respekten mangler overfor børne- familierne, der forlanges mere og mere af forældrene, arbejdstiderne bliver senere og senere, men holder daginstitutionerne længere åbent?   Man mangler respekt overfor naturen, mange smider affald hvor det passer den enkelte, man tager ikke affaldet med hjem eller finder en affaldssæk til det tiloversblevne.   Mit håb er at få lavet en hjemmeside, hvor den enkelte kan komme med sine kommentarer, komme med ideer og i det hele taget ytre sig omkring det samfund vi lever i.  

Jeg selv elsker naturen, men synes det er sørgeligt at se hvordan mine medmennesker smider bl.a. øldåser, flasker, papir og plastikposer i vores kønne natur. Kan vi være det bekendt ? Nej vel. Her er et eksempel på manglende respekt over for vores fælles værdier.   En appel til hundeejere.  En hundeejer har luftet sin hund, samlet afføringen op ved hjælp af en sort plastikpose, bundet en knude på denne og smidt posen på det sted hunden ”tabte” sit skidt. Er det ikke manglende respekt selvom det er ok i flg. lovgivningen?   En appel til de politiskeforeninger.  De politiske ungdomsforeninger er heller ikke flinke til at ryde op efter sig, der hænger masser af kabelbinder på div. lygtepæle, og reglerne   forskriver at de skal fjerne deres plakater, det gælder vel også kabelbindere?

  Mangler staten respekt overfor kommunerne?  Er det rimeligt at kommunerne ved Vesterhavet skal betale affalds afgift til staten i forbindelse med strandrensning? Der bliver lagt mange frivillige timer af sommerhusejere langs den Jyske vestkyst for at få rene strande til turisterne. Turisterne betyder en enorm valutaindtægt til landet.   Ulandsbistand med modsat fortegn? Når man henter læger til det danske sunhedsvæsen fra u-landene, er det så ikke omvendt ulandsbistand? Kan vi være det bekendt, jeg sysnes det er pinligt at vi ikke uddanner nok til brug for vort sunhedsvæsen. Er der andre der er enige med mig ???? Mit indlæg kan kommenteres på "Kommentarer"  

Nyt på visRespekt. Interesseret i ændringer på hjemmesiden?. Skriv i kommentarfeltet, i gæstebogen eller send mig en e-mail på adressen jan@visrespekt.dk.   Med venlig hilsen Jan.   Du er velkommen til at skrive  dine kommetarer om indhold og andres bemærkninger, sålænge det foregår i et sømmeligt sprog, du vil stå til anvar overfor det du skriver. Jeg vil gerne flytte dine kommentarer op som artikel på hjemmesiden. Du er også velkommen til at skrive direkte til mig jan@visrespekt.dk .  


 

 

Forurening global / lokal.

Fjernvarme Fyn - Fynsværket

 Der bliver talt meget om den globale forurening, som har betydning for hele vores klode. Forureningen rammer vores klima, og det er vist på høje tid at der bliver gjort noget ved det, der kommer ud af skorstenene - både fra virksomheder og fra private skorstene. Tænk på hvor meget der kommer ud af skorstenene fra private oliefyr, brændeovne, og hvad kommer der ud i atmosfæren nytårsaften fra fyrværkeri og Sankt Hansaften fra bål. Ja det er ikke småting, og det meste af kloden fejrer jo nytåret. Biler, lastvogne og fly tæller sandelig også godt i regnskabet. Der er heldigvis en del fokus på den globale menneskabte forurening fra både private og politikerne. Fjernvarme Fyn er i gang med en proces hvor man sammen med Fortum (tidligere Kommunekemi) se evt. Fortum.dk i Nyborg er i gang med at udvikle et system der kan omdanne CO2 til brugbare produkter som brændstof til fly, indgå i plastik, omdannes til metanol. Tidsplanen som regeringen har lagt op til kommer på en hård prøve.

 Strømforsyningen i Danmark kommer også på en hård prøve, eksperter hævder at antallet af afbrydelser på vores elforsyning vil blive mangedoblet. Der er lagt op til at vi skal forsynes med vindmøllestrøm, solenergi som skal blive trækkraften i vores energiforsyning. Hvad gør man i perioder hvor hverken vind eller sol synes at kunne dække vore behov. Norge kan måske levere vandkraft hvis der er faldet meget regn, og Tyskland og resten af Europa kernekraft. Der må nytænkes og nyudvikles alternativer. Om natten hvor der hver er vindstille, når kun månen lyser eller det er overskyet og regnvejr bliver der ikke produceret meget el. Derudover er vores elnet er gammelt og for småt til at kunne bære al den strøm vi skal bruge i fremtiden til varmepumper, alm husholdning og opladning af vores elbiler. Dansk Energi har beregnet at der skal opføres 250 ladestandere i Danmark hver dag frem mod 2030, hvis ambitionen om en million elbiler skal kunne indfries. Hvis der i 2030 skal køre en million elbiler på de danske veje, sådan som flere partier har ønsket, vil det kræve en milliardinvestering i det danske elnet. Men ingen har talt om, hvordan det skal gøres og om det kan lykkes. Det er os alle (elforbrugerne) der skal betale for investeringerne. Det får Dansk Energi til at råbe vagt i gevær.

Erhvervs- og interesseorganisationen har som de første regnet på, hvad de mange elbiler vil kræve af elnettet, det kan koste op mod 19 milliarder kroner, hvis nettet skal være gearet til de mange elbiler i 2030. Dertil kommer der udover investeringer for 29 milliarder kroner, der er nødvendige bare for at opretholde det elnet, vi har i dag. Naturen skaber også selv forurening tænk på et vulkanudbrud for meget der flyver op fra en vulkan? Det er kæmpe mængder, og sammen med det menneskeskabte, bliver det noget der påvirker klimaet enormt. Der har jo altid været udbrud fra vulkaner, og der må vi bare se til at det sker. Hvis bare vi kan stoppe den menneskeskabte forurening så er det store sager.  


 

Billeder omkring en købmands butik.

Om 100 år er alting glemt siger man, og er det det? Affaldet bliver efterhånden dækket af græs og blade som rådner. Generationer efter os kan finde affaldet, og de må tænke det er en moderne køkkenmødding. Arkæologer roder i køkkenmøddinger fra stenalderen for at finde interessante ting fra datiden, hvad finder man så om 100 år? Plast, mundbind og masser af ting der bare ikke forgår. Kan vi være det bekendt? Nej Vel. Mange kan er godt klar over den globale forurening, men hvem tænker på den lokale forurening, Man smider bare det man har i hænderne og går videre uden at tænke på den nære forurening.   


   

Havørn siddende på et udgået træ på øen i Brændegård Sø på Sydfyn - endnu en grund til at vi skal passe på vores natur. Se videoen under "Havørne på Sydfyn". Copyright jan@visrespekt.dk

Kommentarer

26.03.2013 11:53

jan@visrespekt.dk

Hej Rødtop. Tak for din kommentar. Dejligt at få kommentarer til siderne, der er desværre mange der mangler respekt, overfor naturen, vores kultur m.m.

26.03.2013 11:37

Rødtop

Hej jan. Du tager da godt nok fat i et godt emne. God fornøjelse. Hilsen Rødtop

26.02.2013 20:03

Jan

Hej Hanne K. Tak for din kommentar, ja desværre flyder det med affald alle steder. Vi kan ikke bare ikke være vores omgivelser bekendt.

24.02.2013 11:58

Hanne K

Ritig godt skrevet , der er mange der godt kunne vise naturen meget mere respekt end de gør, skidtet flyder alle vegne.

27.12.2012 20:15

Jan

Tak for din kommentar Christian, dejligt at se en reaktion på det man har skrevet.

24.12.2012 09:54

Chr.Kruse

Godt gået Jan.